Công điện số 02/CĐ-UBND, hồi 9h ngày 16/7/2017 của UBND tỉnh Nam Định về cơn bão số 2
14:27' 16/7/2017
    Tải file đính kèn ở đây: cong dien 02-CĐ.pdf