Quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2015, ngay từ cuối tháng 10-2014, UBND tỉnh đã có Chỉ thị phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng vụ đông xuân 2014-2015. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu đào đắp, nạo vét 2.286.522m3 bùn, đất trên các tuyến kênh mương, cửa cống, bể hút trạm bơm, bờ vùng... Kết hợp làm 663 đường giao thông nông thôn, nội đồng với tổng chiều dài trên 357km. Giải toả các vật cản trên kênh như: đăng, đó, vó, bè, bèo, mảng… để khơi thông dòng chảy, chống ách tắc, chú trọng vùng chuyên sản xuất giống, vùng chuyển đổi cơ cấu, vùng cánh đồng mẫu lớn và những vùng đặc biệt khó khăn phải chống hạn, úng cục bộ.
Tỉnh ta có hệ thống đê sông và đê biển lớn nhưng do khả năng ngân sách nên số tuyến được cứng hóa mặt đê chưa nhiều. Trong khi đó, vì nhiều lý do, việc kiểm soát tải trọng của các phương tiện vận tải hoạt động trên các tuyến đê còn bị hạn chế. Tình trạng này đã tác động tiêu cực, là một trong những nguyên nhân khiến đê bị xuống cấp. Ngăn chặn xe quá tải chạy trên đê đang là yêu cầu cấp bách.
Trang123456789