Hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy giống lúa thuần GL105
15:50' 3/11/2014


1. Nguồn gốc – đặc điểm

Giống lúa GL105 do Viện cây lương thực và Cây thực phẩm thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo. Đây là giống lúa cảm ôn, TGST vụ xuân 130 – 140 ngày, vụ mùa 105 – 110 ngày, cao cây lúa 105 – 110 cm, dạng hình gọn, đẻ nhánh khỏe, thân cứng, lá dầy màu xanh đậm, chịu thâm canh, thích ứng rộng, chưa thấy nhiễm bệnh đạo ôn và bệnh bạc lá, độ thuần cao, nhiễm nhẹ bệnh khô vằn và rầy nâu, thuộc loại hình bông to nhiều hạt, trung bình 140 hạt/bông, hạt xếp xít, tỷ lệ lép thấp: 5 – 10%, dạng hạt bầu, vỏ trấu màu vàng sáng, P1000 hạt 25 - 26 gam. Tỷ lệ gạo nguyên cao, gạo trong, cơm mềm, vị đậm, năng suất vụ xuân 70 – 80 tạ/ha, vụ mùa 55 – 60 tạ/ha.

2. Kỹ thuật gieo cấy
-  Thời vụ:
    + Vụ xuân gieo 25/1 – 5/2, cấy 10 – 28/2.
    + Vụ mùa gieo 20/6 – 5/7, cấy 1 – 20/7.
-   Phương thức mạ: Mạ nền, dầy xúc.
-  Tuổi mạ: mạ nền 2,5 – 3,0 lá; mạ dầy xúc 4 - 5 lá.
-    Mật độ cấy: 35 – 40 khóm/m2, cấy 3 – 4 dảnh/khóm.
-    Phân bón 1 sào:
     Lượng bón: 
    + Vụ xuân: 9 – 10 kg đạm Ure + 20 kg lân + 5 kg kali
    + Vụ mùa: 8 -9 kg đạm Ure + 20 kg lân + 5 kg kali
     Cách bón:
    + Bón lót ( trước bừa lần cuối): 100% phân lân + hữu cơ + 30% đạm
    + Bón thúc 1 ( sau cấy 10 – 15 ngày) : 40% đạm + 50% kali
    + Bón thúc 2: 30% đạm + 50% kali
Bón thúc 1 sau bón lót:, bón thúc 2 sau thúc 1: 10 – 12 ngày
-   Chăm sóc:
    
+ Sau cấy giữ nước nông thường xuyên 3 – 5cm khi có 400 dảnh/m2 rút nước lộ ruộng, sau đó tưới tháo xen kẽ đến thu hoạch.
    
+ Phát hiện phòng trừ kịp thời: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, rầy nâu, chuột, ốc bươu vàng.

                                                            
Đào Viết Tâm - Trung tâm KNKN Nam Định