Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị: Triển khai kế hoạch và bàn giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông năm 2014 gắn với tổng kết các mô hình liên kết theo chuỗi
17:6' 12/9/2014

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 11/9/2014, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch và bàn giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông năm 2014 gắn với Tổng kết các mô hình liên kết theo chuỗi của tỉnh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Hội Nông dân Tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Nông nghiệp & PTNT, trạm Khuyến nông các huyện, thành phố; Lãnh đạo một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đại diện các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông theo mô hình liên kết chuỗi, các HTX điển hình về sản xuất cây vụ Đông của tỉnh.
                                     Thu hoạch dưa bao tử vụ đông

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả sản xuất cây vụ Đông năm 2013, kế hoạch và giải pháp sản xuất cây vụ Đông năm 2014; kết quả triển khai một số mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Các báo cáo đã phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất, đặc biệt sự bất lợi về tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, rét đậm rét hại kéo dài kèm theo mưa, bão… đã gây ảnh hưởng lớn tới tiến độ và kết quả gieo trồng các cây trồng sớm và cây ưa nhiệt, đã làm 763ha cây vụ Đông bị mất trắng và 2.080ha bị thiệt hại từ 30-50%.
Trong điều kiện đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự quyết tâm cao của các địa phương, các ngành, các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của các hộ nông dân, các HTXNN nên sản xuất vụ Đông 2013 đạt kết quả khá cao: tổng diện tích gieo trồng đạt 15.463ha, đạt 81,4% kế hoạch. Năng suất, sản lượng nhiều loại cây rau màu tương đương cùng kỳ năm trước, sản phẩm hàng hóa có lãi cao, một số diện tích cây cà chua, bí xanh trồng sớm ở Nghĩa Hưng, Hải Hậu cho lợi nhuận 5-7 triệu đồng/sào. Tổng giá trị sản xuất cây vụ Đông năm 2013 đạt trên 900 tỷ đồng bình quân đạt 61,55 triệu đồng /ha.
Bàn về giải pháp phát triển vụ Đông năm 2014, các đại biểu đã tập chung phát biểu đi sâu vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm triển khai sản xuất vụ Đông 2014-2015. Trên cơ sở ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ Đông 2014-2015 cụ thể như sau:
- Tập trung chỉ đạo mở rộng một số loại cây thực sự có hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ trên đất 2 lúa; không làm vụ đông theo phong trào.
- Thực hiện đa dạng cây trồng hàng hóa và đa thời vụ. Ưu tiên phát triển các loại cây trồng: Bí xanh, khoai tây Đức (trồng theo phương pháp làm đất tối thiểu), và các cây chế biến xuất khẩu có thị trường tiêu thụ sản phẩm trên đất 2 lúa.
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất ”Cánh đồng liên kết chuỗi giá trị” và các mô hình sản xuất nông sản sạch, an toàn. Các huyện, thành phố và các xã, thị trấn căn cứ nhu cầu thu mua sản phẩm, nguyên liệu của các doanh nghiệp cần liên hệ ký kết hợp đồng sản xuất – tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29/8/2013 về việc đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ nông sản theo mô hình Cánh đồng lớn; mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 1 mô hình thí điểm về liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm rau quả sạch, rau quả an toàn với thành phố Hà Nội thông qua các doanh nghiệp.

                                                        Nguyễn Sinh Tiến – Phòng Cây trồng