Kỹ thuật chăm sóc lúa vụ mùa năm 2014 của trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh Nam Định
16:17' 23/7/2014


Đến nay (23/7/2014) bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản cấy xong toàn bộ diện tích theo đúng kế hoạch cơ cấu giống.
Lượng phân đã bón lót: 20 - 25 kg NPK loại 5:10:3 (hoặc 5:12:3) hoặc 10 kg 16:16:8 hoặc 15-20 kg lân  + 3 - 4 kg ure/sào.
Lúa bén rễ hồi xanh nhanh, để lúa sinh trưởng tốt đề nghị bà con bắt tay thực hiện ngay một số biện pháp chăm sóc sau đây:
1. Phân bón thúc
* Phân tổng hợp: đề nghị bà con chỉ dùng phân tổng hợp NPK loại chuyên bón thúc cho lúa để đảm bảo cân đối Đạm-Lân-Kali giúp cây sinh trưởng phát triển tốt.
- Bón thúc 1: 7 - 8 kg/sào loại NPK 12.5.10 hoặc loại NPK 16:16:8 (cả lúa lai và lúa thuần).
- Bón thúc 2: 6 - 7 kg/sào loại NPK 12.5.10 (cả lúa lai và lúa thuần); bón 2-3 kg/sào loại NPK 16:16:8 cho lúa lai.
-  Riêng Tám, Nếp đặc sản bón: 8 kg/sào loại NPK 12.5.10 hoặc 5 kg/sào NPK loại 16:16:8 (Bón  thúc 1 đợt).
* Phân đơn:       
- Bón thúc 1:
    + Lúa lai:                   bón 4-5 kg ure + 3 kg kaly.
    +  Lúa thuần:              bón 3-4 kg ure + 2 kg kaly.
    + Tám, Nếp đặc sản:  bón 2-3 kg ure + 2 kg kaly.
- Bón thúc 2: 3 kg kali/sào.
* Thời điểm bón:
    
Bón thúc 1: sau cấy từ 8-10 ngày.
    Bón thúc 2: sau thúc 1 từ 8-10 ngày.
    Bón vá 1 – 1,5 kg ure/sào sau bón thúc 2 từ 5 – 7 ngày để nâng cao độ đồng đều.
* Chú ý:  
    
- Bón thúc sớm, tập trung … để cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ gọn, sinh trưởng khoẻ tăng sức đề kháng với sâu bệnh và chống úng.
    - Bón thúc lần 1, lần 2 kết hợp dặm tỉa, làm cỏ, sục bùn, vớt rêu, nhổ bỏ, tiêu huỷ triệt để cây lúa nhiễm bệnh lùn sọc đen. 
    - Không bón đạm để nuôi đòng, nuôi hạt vì dễ bị nhiễm bệnh bạc lá cuối vụ.
    
- Những ruộng lúa bị bệnh nghẹt rễ sinh lý do ngộ độc chất hữu cơ phân hủy làm cho bộ rễ bị đen, lá úa vàng. Cần thay tháo nước 1 – 2 lần, bón 10 kg vôi bột/sào và 10 kg lân supe/sào. Khi cây lúa ra rễ trắng, lá mới thì mới bón đạm và kali theo hướng dẫn trên.
2. Tưới nước
    
Sau cấy giữ nước nông thường xuyên 2-3 cm tạo điều kiện để lúa đẻ sớm, đẻ gọn; khi lúa đạt 350-400 dảnh/m2 phải rút nước lộ ruộng 10 - 12 ngày để hạn chế nhánh vô hiệu sau đó tưới tháo xen kẽ đến khi thu hoạch giúp bộ rễ ăn sâu, cứng cây tăng khả năng chống đổ, chống bệnh. Trước thu hoạch 10 ngày rút cạn nước để thuận lợi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.

                        
Trung tâm khuyến nông Khuyến ngư Nam Định