Hiệu quả mô hình: “Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng” vụ xuân 2013
7:19' 3/6/2013
Các vị đại biểu thăm quan mô hình

    Được sự quan tâm giúp đỡ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long và được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật Nam Định phối hợp với UBND xã Giao Hà triển khai xây dựng mô hình “ Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng” vụ xuân 2013 tại xã Giao Hà huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đến nay đạt kết quả tốt.    Ngày 21/5/2013, Chi cục Bảo vệ thực vật Nam Định tổ chức Hội nghị tham quan mô hình áp dụng 3 giảm, 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng tại UBND xã Giao Hà. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông-KN tỉnh, Trạm Khuyến nông-KN huyện, Đảng ủy, UBND xã Giao Hà, cán bộ BVTV 22 xã trong toàn huyện cùng nông dân tham gia mô hình.

    Mô hình cấy lúa lai CT16 và được áp dụng theo IPM-SRI (Cấy thưa, cấy nhỏ dảnh, bón phân cân đối theo nhu cầu cây lúa, giảm lượng giống, phân đạm, nước tưới, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng,….). Để xác định lượng phân bón cho phù hợp với từng chân đất, từng ruộng; trong mô hình bố trí thí nghiệm ô khuyết ở 3 ruộng, mỗi ruộng bố trí 4 ô nhỏ diện tích 25 m2 theo khối ngẫu nhiên như sau: không bón đạm nhưng bón đầy đủ lân và kali; không bón lân nhưng bón đầy đủ đạm và kali; không bón kali nhưng bón đầy đủ đạm và lân; bón đầy đủ cả 3 nguyên tố đạm, lân và kali.
    Qua kết quả thực hiện mô hình “Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng” Chi cục BVTV có một số nhận xét như sau:

    - Mật độ cấy 30 khóm/m2, cấy 1-2 dảnh/khóm có nhiều ưu điểm: giảm sâu bệnh, tiết kiệm được giống.

    - Ruộng trong mô hình áp dụng biện pháp canh tác lúa theo SRI, bón phân cân đối giúp cho cây trồng khỏe hạn chế sâu bệnh hại, giảm được 3-4 kg đạm/sào,  giảm 1 lần phun thuốc BVTV/vụ và năng suất tăng 19 kg/sào (tăng 7%), hiệu quả kinh tế cao hơn ngoài mô hình: 170.000 đồng/sào.

    - Thí nghiệm bố trí ô khuyết giúp người nông dân bước đầu xác định lượng phân cần bón đối với từng chân đất, từng thửa ruộng của mình: cần phải bón phân cân đối, đầy đủ theo nhu cầu cây lúa, nếu thiếu 1 trong các nguyên tố N, P, K đều làm giảm năng suất. Tuy nhiên lượng phân và phương pháp bón còn tùy thuộc vào từng chân đất, giống, mùa vụ và thời tiết từng năm để đưa ra lượng phân cho phù hợp. 

Mô hình “ Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng” vụ xuân 2013 tại xã Giao Hà huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

    
    Tại Hội nghị ông Trần Văn Hội, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Nam Định khẳng định mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất lúa hiện nay đang gặp khó khăn do: công lao động nông thôn vừa cao vừa thiếu, giá vật tư tăng cao, dịch hại diễn biến phức tạp trước biến đổi khí hậu. Để nâng cao hiệu quả sản xuất cần phải tiết kiệm vật tư và công lao động, đó chính là đã áp dụng mô hình thâm canh cải tiến SRI. Hiệu quả nữa của mô hình là làm giảm 1 lần phun thuốc so với ngoài mô hình trong vụ là đã hạn chế ô nhiễm môi trường vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm.

    Thay mặt UBND huyện Giao Thủy ông Phùng Văn Nhân Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá qua mô hình giúp cho người nông dân trong và ngoài mô hình từng bước thay đổi được tập quán canh tác như cấy dầy, cấy to dảnh, bón phân không cân đối, bón nhiều phân đạm, phun thuốc BVTV không theo nguyên tắc 4 đúng để chuyển sang thâm canh lúa theo quy trình cải tiến SRI; bón phân theo nhu cầu của cây lúa từ đó giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập. Những biện pháp thực hiện trong mô hình tuy quen thuộc trong quá trình thâm canh lúa nhưng cần tổng kết, áp dụng linh hoạt dựa trên cơ sở đặc điểm của địa phương về đất đai, thủy lợi, giống, phương thức gieo cấy.

                                                                            Chi cục BVTV Nam Định