Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập Hạng nhất và tổng kết năm 2014 - Triển khai nhiệm vụ năm 2015
8:55' 21/1/2015

Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất và tổng kết công tác năm 2014 - Triển khai nhiệm vụ năm 2015. Về dự Lễ đón nhận Huân chương có đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đồng chí Đoàn Hồng Phong - PBTTU - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; về dự buổi lễ còn có đại biểu Bộ NN&PTNT, Thường trực Tỉnh ủy - HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh và Sở qua các thời kỳ; lãnh đạo các Sở, ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh; đại diện Sở Nông nghiệp các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình; các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp; lãnh đạo các huyện, thành phố, các phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế trong tỉnh; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các phóng viên, nhà báo và các đại biểu đã đến dự, chúc mừng và đưa tin.
Đ/c Đoàn Hồng Phong - Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gắn 
        Huân Chương Độc Lập Hạng Nhất lên lá cờ Truyền thống 
                    Ngành Nông nghiệp và PTNT Nam Định
 


Gần 70 năm qua, nhất là từ năm 2009 trở lại đây, kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản, xây dựng nông thôn của Nam Định phát triển không ngừng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả hơn, cơ cấu ngành nghề có sự chuyển dịch tốt hơn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội  được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Ý thức, nhận thức chính trị - xã hội, trình độ sản xuất và tổ chức đời sống của người dân nông thôn được nâng cao hơn. Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của tỉnh, kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp và XD NTM là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự ổn định, phát triển mọi mặt và việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh các năm qua.

Với những kết quả đó, Ngành NN& PTNT Nam Định đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng 3 cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tặng thưởng 253 Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng thưởng 180 Bằng khen các loại; và nhiều phần thưởng cao quý của Tập thể cán bộ công chức Sở NN- PTNT.

Vinh dự và tự hào, Năm 2013 Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng và 2 Huân chương lao động hạng 3 cho 2 cá nhân là đồng chí Vũ Đức Lưu - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và đồng chí Bùi Hữu Cương - Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, 1 Bằng khen…..cho đồng chí Trần Xuân Lại – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản.

Năm 2014, Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT; của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các Sở, ngành, đoàn thể, các huyện, Thành phố nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,1% so với năm 2013; có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tốt, được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM. Hệ thống kết cấu hạ kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị trong ngành luôn đề cao trách nhiệm, tham mưu và triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác được giao ở từng lĩnh vực góp phần tích cực vào kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản và xây dựng NTM. Kết quả:
- Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 4,1% (kế hoạch 2,5-3,0%)
- Sản lượng lương thực đạt 955 ngàn tấn (kế hoạch 930 ngàn tấn)
- Giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác đạt 92 triệu đồng (đạt 100%KH)
- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 130,5 ngàn tấn (kế hoạch 130 ngàn tấn)
- Sản lượng thuỷ sản đạt 110 ngàn tấn (kế hoạch 105 ngàn tấn)
- Cung cấp nước hợp vệ sinh cho 93% dân số nông thôn (kế hoạch 93%)
- Sản lượng muối đạt 58 ngàn tấn (kế hoạch 60 ngàn tấn)
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: từ 3,0 – 3,5%
- Tổng diện tích cây trồng các loại cả năm: 199.150 ha
- Năng suất lúa BQ cả năm: 58,5 tạ/ha/vụ
- Tổng sản lượng lương thực: trên 930.000 tấn
- Giá trị thu nhập 1 ha canh tác: 100 triệu đồng
- Thịt lợn hơi xuất chuồng: 140.000 tấn
- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 15.920 ha
- Tổng sản lượng thuỷ sản: 115.000 tấn
- Sản lượng muối: 60.000 tấn
- Chỉ tiêu đào tạo của trường TC KTKT (hệ TCCN): 300 học sinh
- Trồng rừng phòng hộ: 70 ha
- Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh: trên 93%
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 2.800 tỷ đồng

Về dự và phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn trong triển khai sản xuất và xây dựng nông thôn của các địa phương và ngành Nông nghiệp và PTNT Nam Định với những thành quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngành nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhất là việc tiếp tục triển khai tích cực, có hiệu quả chư­ơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và thực hiện có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời quản lý có hiệu quả các nguồn vốn, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là về thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, làm tốt công tác phòng chống thiên tai; tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản; tăng cường quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Giám đốc Sở thay mặt Ngành Nông nghiệp & PTNT trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp; cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành TƯ, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, các địa phương trong tỉnh; cảm ơn sự đóng góp có hiệu quả của nhiều thế hệ cán bộ, lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động toàn ngành; của hàng triệu nông dân và sự đồng hành của các doanh nghiệp đã cùng với ngành Nông nghiệp & PTNT đạt được những kết quả to lớn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hôi của Tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời xác định năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định mức độ hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII và tiến tới Đại hội Đảng các cấp... Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động toàn ngành tiếp tục nỗ lực hết mình, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, tích cực chủ động tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tập trung cao chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đổi mới phương thức, hình thức tổ chức sản xuất, triển khai mạnh mẽ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh xây dựng NTM, tạo sự bứt phá trong nông nghiệp, nông thôn, tăng cường trách nhiệm và kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Toàn ngành phải tập trung cao nỗ lực triển khai các nhiệm vụ năm 2015 ngay từ tháng đầu, quý đầu. Trước mắt chỉ đạo, tổ chức tốt sản xuất vụ Xuân 2015; đôn đốc các xã, thị trấn, các hộ nông dân huy động lực lượng, phương tiện hoàn thành làm đất, nhập đủ giống theo cơ cấu đã xây dựng. Thực hiện tốt việc lấy nước, làm đất; tập trung gieo cấy lúa màu trong khung thời vụ tốt nhất. Thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh, nuôi trồng, phòng chống dịch bệnh, quyết tâm giành sản xuất vụ Xuân thắng lợi toàn diện.
                                            Một số hình ảnh tại buổi lễ 


                                                    Trần Hữu Phát – Phòng KHTC