Hội nghị thống nhất kế hoạch và giải pháp hỗ trợ huyện Hải Hậu đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và trở thành huyện NTM vào năm 2015
15:0' 10/9/2014

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 521-TB/TU ngày18/8/2014 về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hải Hậu, ngày 06/9/2014 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch và giải pháp hỗ trợ huyện Hải Hậu đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và trở thành huyện NTM năm 2015. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo; đồng chí Mai Văn Quyết – Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện.
       Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Hải Hậu là 1 trong 5 huyện được chọn làm huyện điểm xây dựng NTM của cả nước. Trong 4 năm qua, phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn huyện đã trở thành cuộc vận động sâu rộng, được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện đồng đều ở các xã, xóm. Đến cuối năm 2013, trên địa bàn huyện đã có 7/35 xã được công nhận đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn NTM; 515/546 xóm được công nhận xóm NTM. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các tiêu chí NTM đã có chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là các tiêu chí khó như tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 11 (Hộ nghèo), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 17 (Môi trường),... Trên cơ sở các khó khăn, tồn tại và đề nghị của huyện Hải Hậu, đại diện các Sở, ngành đã trình bày kế hoạch, giải pháp hỗ trợ huyện Hải Hậu xây dựng NTM.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan đã ghi nhận các giải pháp giúp đỡ huyện Hải Hậu của đại diện các Sở, ngành và thống nhất kế hoạch hỗ trợ huyện Hải Hậu đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2015./.

                                                        Trần Văn Ty – Chi cục PTNT