Tập huấn Kỹ năng dạy học cho cán bộ khuyến nông
10:7' 6/9/2014

Thực hiện chương trình đào tạo huấn luyện của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tháng 8 năm 2014 tại thành phố Nam Định Trường Cao đẳng nghề và công nghệ nông lâm Đông bắc phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định tổ chức lớp tập huấn ToT “Bồi dưỡng kỹ năng dạy học”. Đối tượng học viên được Trung tâm KNKN lựa chọn là 30 cán bộ khuyến nông các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định – những người đủ điều kiện tham gia công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg.
                    Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng dạy học

Trong thời gian 5 ngày các giảng viên đã trao đổi với lớp học về đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg, về phương pháp dạy học theo năng lực thực hiện, cách thiết kế đào tạo, phát triển và thực hiện đào tạo và các kỹ năng cơ bản khi dạy nghề.
Trong buổi tổng kết lớp tập huấn ông Đào Viết Tâm – giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định nhấn mạnh: dạy nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956 là một nhiệm vụ mới mà Sở NN và PTNT Nam Định giao cho hệ thống khuyến nông đảm nhận từ năm 2013 đến nay.  Các cán bộ khuyến nông đều nắm vững chuyên môn kỹ thuật nhưng còn thiếu về kỹ năng nhất là kỹ năng sư phạm trong dạy nghề cho lao động nông thôn. Lớp tập huấn thực sự đáp ứng được nhu cầu của học viên và có ý nghĩa cho đội ngũ khuyến nông tham gia công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.
Ông Nguyễn Vũ Cử - lớp trưởng của lớp học phát biểu: khóa tập huấn giúp học viên hiểu hơn về đặc điểm tâm lý người lớn nói chung và lao động nông thôn nói riêng.  Lao động nông thôn đa dạng về trình độ, lứa tuổi, tâm sinh lý và nhu cầu chính vì thế tổ chức dạy nghề cho họ khác hẳn với đào tạo chính quy. Nghề học của LĐNT là các nghề hẹp, thậm chí chỉ là một công đoạn nào đó của một nghề trong xã hội vì vậy mục tiêu đào tạo cần hết sức rõ ràng. Khi tham gia học một nghề nào đó người nông dân không chỉ biết trước mục tiêu mà còn phải hiểu được ý nghĩa, hiệu quả của nó trong thực tế. Nội dung đào tạo chính là nhu cầu của người nông dân. Người lao động học xong phải áp dụng được kiến thức, kỹ năng vào sản xuất để nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng cải thiện cuộc sống của chính mình và cộng đồng. Từ đặc điểm của người nông dân nên khi dạy nghề cho họ cần phải lựa chọn phương pháp phù hợp. Phương thức tổ chức đào tạo nghề cần tính đến sự phù hợp theo đặc điểm tâm sinh lý, theo điều kiện hoàn cảnh. Chính vì thế dạy nghề cho LĐNT nói chung cần được tổ chức linh hoạt về địa điểm, về thời gian, học theo phương thức cầm tay chỉ việc, học tại hiện trường là chủ yếu. Cuối cùng ông chia sẻ: người cán bộ khuyến nông khi tham gia công tác dạy nghề cho lao động nông thôn nói riêng và hoạt động khuyến nông nói chung cần lắm một tấm lòng, một tấm lòng biết sẻ chia, biết cảm thông, một tấm lòng luôn mong ước người nông dân thoát nghèo, có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đó chính là chìa khóa làm nên sự thành công của đề án 1956 – một đề án mang ý nghĩa nhân văn cao cả của xã hội chúng ta./.

                                Thúy Ngân - Trung tâm KNKN Nam Định