Hoạt động quản lý nhà nước về thuốc thú y, thú y thủy sản và chế phẩm sinh học
14:17' 5/9/2014

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2014 được Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt. Thanh tra Sở phối hợp với chi cục thú y; trạm thú y, phòng Nuôi trồng thủy sản, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh thành lập đoàn thanh tra, thanh tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và chế phẩm sinh học trên địa bàn toàn tỉnh được chia làm 2 đợt thanh tra.
Đoàn thanh tra làm việc tại cơ sở kinh doanh thuốc thú y huyện Nghĩa Hưng

- Đợt 1: Từ ngày 26/5 đến ngày 6/6/2014, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trên địa bàn tỉnh tại 16 đơn vị và hộ kinh doanh lấy 12 mẫu để phân tích chất lượng. Qua phân tích 12 mẫu thuốc thú y (thông qua phân tích của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I) trong đó có 2 mẫu không đạt tiêu chuẩn công bố:

    + Thuốc thú y nhãn hiệu: ENRO - 1 (10ml/lọ) của công ty cổ phần Hùng Nguyên tỉnh Hưng Yên.

    + Thuốc thú y nhãn hiệu: AMPICOLI (50g/gói) của công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Về xử lý:

    + Đối với công ty cổ phần Hùng Nguyên tỉnh Hưng Yên: xử phạt vi phạm hành chính là 6.860.000 đồng; yêu cầu công ty thu hồi toàn bộ thuốc, tuyệt đối không được lưu hành trên thị trường.

    + Đối với công ty thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi: đang chờ xử lý

- Đợt 2: Từ ngày 22/7 đến ngày 31/7/2014, đoàn thanh tra diện rộng thuốc thú y, thú y thủy sản và chế phẩm sinh học đã tiến hành thanh tra trên địa bàn các huyện tại 14 đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đoàn lấy 7 mẫu để phân tích chất lượng (Đang chờ kết quả phân tích).

 

                                                                        Lê Văn Chiêm - Thanh tra Sở