Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị "Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 8 tháng đầu năm 2014. Phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2014"
14:25' 19/8/2014

Chiều ngày 18/8/2014, Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 8 tháng đầu năm 2014 và Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2014, hội nghị vinh dự được đón đồng chí Đoàn Hồng Phong – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về dự và chủ trì hội nghị. Về dự Hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, thủ trưởng các đơn vị HCSN thuộc Sở.
Đ/c Đoàn Hồng Phong - Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tám tháng đầu năm 2014, Ngành Nông nghiệp & PTNT triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm như: Tham mưu, chỉ đạo sản xuất vụ xuân, vụ mùa, phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn GSGC, phát triển kinh tế thuỷ sản, chương trình XD NTM, tham mưu xây dựng và triển khai Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp; đẩy mạnh các dự án đầu tư, tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực... Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn: Thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ, vốn đầu tư thấp. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các huyện đặc biệt là sự  nỗ lực, cố gắng của các cơ quan đơn vị trong toàn ngành và các hộ nông dân trong tỉnh, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn 8 tháng đầu năm đạt được một số kết khá, cụ thể.
- Vụ Xuân:
    + Lúa: Diện tích 76.337 ha (xây dựng được 94 cánh đồng mẫu lớn), trong đó, có 15.882 ha gieo sạ (bằng 21% diện tích), tăng 5%DT so với vụ xuân 2013. Năng suất bình quân đạt 69,1 tạ/ha; tăng 0,6 tạ/ha so với vụ xuân 2013. Phối hợp với Tổng công ty lương thực miền Bắc và Công ty CP giống cây trồng con nuôi Ninh Bình tổ chức triển khai 8 mô hình thí điểm cánh đồng liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao tại huyện Giao Thủy, Nam Trực, Ý Yên; diện tích 290 ha.
    + Rau, màu: Diện tích 13.973 ha (10 cánh đồng mẫu lớn), trong đó: Cây lạc 4.783 ha, ngô 1.297 ha và cây khác 7.893 ha; Năng suất các cây trồng chính tương đương cùng kỳ năm 2013.
- Vụ Mùa: Diện tích gieo cấy 78.221 ha lúa và 8.270 ha rau màu. Ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thâm canh, nhất là cơ cấu giống lúa theo chỉ đạo của Tỉnh, giảm tối đa diện tích gieo cấy giống Bắc thơm. Đến nay các địa phương hoàn thành chăm sóc lúa Mùa. Nhìn chung lúa Mùa và các cây màu sinh trưởng, phát triển tốt.
- Đã trồng được 35 ha rừng phòng hộ, 500.000 cây phân tán các loại. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các vi phạm về luật BVPTR.
- Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm: 8 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 90.000 tấn, đạt 69%KH; sản lượng thịt gia cầm10 ngàn tấn; sản lượng thịt trâu, bò 2.100 tấn. Hoàn thiện quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai tích cực các nội dung dự án Hỗ trợ nông nghiệp Cácbon thấp.
- Sản xuất giống, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản phát triển khá: Sản xuất giống được 9.860 triệu con giống các loại, đạt 96%KH; hoàn thành xuống giống với diện tích nuôi thả 15.567 ha, đạt 100%KH; Sản lượng nuôi trồng ước đạt 48.000 tấn, sản lượng khai thác ước đạt 28.000 tấn. Làm tốt công tác quản lý 1.945 tàu cá và hướng dẫn ngư dân tổ chức tốt sản xuất trên biển, tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới:
    + Tích cực phối hợp với các huyện, thành phố và các Sở ngành chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM ở các xã, thị trấn. 
    + Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 3 năm XD NTM giai đoạn 2010-2015. 
    + Hoàn thành: tổng hợp báo cáo tài chính của các HTX, xây dựng dự thảo hướng dẫn và kế hoạch tổ chức Đại hội xã viên nhiệm kỳ 2014 – 2019; gắn với chuyển đổi HTX theo luật HTX 2012.
    + Sản lượng muối ước đạt 32.000 tấn. 
    + Tích cực triển khai các dự án khuyến khích phát triển NNNT năm 2014. 
    + Phối hợp tổ chức hội nghị thẩm định, đề nghị xét công nhận 10 làng nghề (Trực Ninh: 01 làng nghề; Hải Hậu: 09 làng nghề).
    + Mở được 29 lớp dạy nghề Nông nghiệp cho lao động nông thôn từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Tỉnh. 
    + Đôn đốc thực hiện 4 dự án di dân. Phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ cho 14 hộ dân thuộc DA di dân xã Nam Phong năm 1999.
- Công tác thuỷ nông: Hoàn thành chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng lấy nước phục vụ sản xuất theo đúng kế hoạch, điều tiết nước và tạo đủ nguồn cho các vùng khó khăn;
- Công tác quản lý Đê điều và xây dựng cơ bản được tăng cường, không để xảy ra các sự cố về đê điều. Tiếp tục triển khai các dự án do Ngành quản lý đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đáp ứng tốt công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai.
- Công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ KHKT được triển khai ngay từ đầu năm. Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản ở các địa phương.
- Tổ chức tốt các cuộc thanh tra về VSATTP; chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón vụ xuân 2014.
Tóm lại, 8 tháng đầu năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT; của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nên kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản của Tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả khá. Phát huy các kết quả đạt được trong năm 2013, các cơ quan đơn vị trong toàn Ngành đã đề cao trách nhiệm, tham mưu và triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác được giao ở từng lĩnh vực góp phần vào kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng NTM.
    Với những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2014, đồng chí Đoàn Hồng Phong đã biều dương sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn ngành. Đồng chí cũng khẳng định phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của Tỉnh trong thời gian tiếp theo, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.
Đối với chương trình công tác 4 tháng cuối năm 2014 và các năm tới, đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngành nông nghiệp & PTNT thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt:
- Tiếp tục tập trung đôn đốc đảm bảo đủ nước, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu vụ mùa để giành vụ Mùa thắng lợi.
- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2014.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, phát hiện dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm.
- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nuôi trồng và khai thác thủy sản có hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai toàn diện việc thực hiện Đề án xây dựng NTM ở các xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM, nhất là đối với huyện Hải Hậu để phấn đấu đến năm 2015 trở thành huyện NTM.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp tập trung lực lượng, phương tiện thi công các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn về đê điều, thuỷ lợi trong mùa lũ bão.
- Chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự trữ PCLB. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Đê điều. Hoàn thiện xây dựng các phương án PCLB nhất là siêu bão.
- Tiếp tục tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, thuốc thú y và giống cây trồng…
Ngoài các nhiệm vụ trước mắt, trong các năm tiếp theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngành tập trung tham mưu, xây dựng những giải pháp như:
- Tập trung xây dựng Nam Định thành Trung tâm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.
- Tập trung cao việc chỉ đạo sản xuất trong nông nghiệp như công tác tuyên truyền, phổ biến đến nông dân đặc biệt là vai trò của cấp xã.
- Cần bám sát địa bàn cấp huyện, xã trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn về sản xuất nông nghiệp, phát triển thêm nhiều mô hình, hạn chế các tồn tại từ đó xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất trên cơ sở xác định thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm.
-  Phối hợp tạo điều kiện thuân lợi kêu gọi đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp, cơ sở để đầu tư vào các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, ngành nghề nông thôn… đặc biệt là các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của tỉnh.
- Tiếp tục triển khai xây dựng NTM, tập trung cao và ưu tiên để xây dựng huyện Hải Hậu trở thành huyện điểm NTM của tỉnh.
- Nghiên cứu, tham mưu các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nước sạch.
- Chủ động các phương án, kiểm tra, rà soát đôn đốc hoàn thành các công trình, dự án; đặc biệt là các công trình phục vụ PCLB theo đúng tiến độ. Xây dựng các phương án phòng chống siêu bão,… Phối hợp, thanh tra, xử lý các vi phạm về đê điều, thủy lợi…
Phát huy những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm, trên cơ sở nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Giám đốc Sở tập trung cao việc chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, đon vị toàn ngành thực tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Phát động phong trào thi đua mạnh mẽ, liên tục trong toàn ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2014 và các năm tới./.

                                                                 Trần Hữu Phát – Phòng KHTC       

Các tin tiếp