Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10:9' 17/12/2013

Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh uỷ, ngày 16-12-2013, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã làm việc với Sở NN và PTNT về việc thực hiện Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Công Chuyên, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
        Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở NN và PTNT đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một số nét khái quát về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2013. Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc sở đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tập thể và cá nhân theo tinh thần của Nghị quyết, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Sau kiểm điểm đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Thông qua kiểm điểm đã củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong cấp ủy, các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong ngành về tình hình và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng; nâng cao tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong mỗi tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm của tập thể và các cá nhân, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tiếp thu và sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm; có sự chuyển biến rõ nét về phương pháp lãnh đạo, quản lý điều hành, phong cách làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua đó, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy và lãnh đạo sở, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong năm 2013 không có phát sinh sai sót, khuyết điểm. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm tồn tại: một bộ phận cán bộ, đảng viên còn e dè, nể nang trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, tinh thần, thái độ tu dưỡng, rèn luyện, học tập chưa cao, việc quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2013, tuy gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ NN và PTNT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị trong ngành đã đề cao trách nhiệm, tham mưu và tích cực triển khai nhiệm vụ trên các mặt công tác. Tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch tỉnh giao. Cơ cấu sản xuất, mùa vụ chuyển biến tích cực, năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập của các loại cây trồng đều đạt khá. Chăn nuôi được duy trì và phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, khống chế kịp thời các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Sản xuất giống và nuôi thủy sản vùng mặn lợ phát triển sôi động, khai thác và chế biến thủy sản được duy trì. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp - nông thôn được củng cố. Xây dựng NTM tiếp tục được triển khai ở các địa phương. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư phát triển, góp phần phục vụ tốt sản xuất, đời sống, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới. Năm 2013, sản lượng lương thực đạt 932,4 nghìn tấn; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 126 nghìn tấn; sản lượng thủy sản đạt 100,6 nghìn tấn; sản lượng muối đạt 65 nghìn tấn; tỷ lệ dân số dùng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 92%.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên Sở NN và PTNT đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và của tỉnh; duy trì, phát huy truyền thống lãnh đạo, chỉ đạo trong sản xuất; từng bước nâng cao năng lực tham mưu của sở, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Duy trì được nề nếp, phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở NN và PTNT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới từng cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao vai trò, ý thức và trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. Trong công tác cán bộ, làm tốt từng khâu, từ quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, kiện toàn đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, củng cố tổ chức, đoàn thể, duy trì sự đoàn kết, nhất trí, tạo được sự đồng thuận, thống nhất ngay từ cơ sở. Từ lãnh đạo tới cán bộ chủ chốt của ngành cần quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đổi mới mạnh hơn nữa phong cách chỉ đạo trong sản xuất nông nghiệp và công tác tham mưu cho tỉnh phù hợp với tiến trình phát triển mới. Đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp; cụ thể hóa Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bộ NN và PTNT thành Đề án của tỉnh. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ giới hóa, tích tụ ruộng đất. Cơ cấu lại nguồn lực, nguồn tài chính cho công tác sản xuất giống lúa. Từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Phối hợp với Sở Công thương và các ngành hữu quan tham mưu cho tỉnh về tiêu thụ nông sản. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh có phương án sớm di chuyển Chi cục Thú y ra khỏi Trường Trung cấp Y tế Nam Định và bố trí lại hệ thống thú y cơ sở./.
                        
                                        Tin, ảnh:
Ngọc Ánh (baonamdinh.com.vn)