Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch bệnh khẩn cấp
9:3' 24/8/2012


    Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, chiều ngày 22/8/2012, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh đã tổ chức hội nghị mở rộng gồm các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố để thông tin về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tỉnh từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì Hội nghị.

    Sau khi nghe đồng chí Lê Xuân Thủy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Phó Ban chỉ đạo trình bày báo cáo đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 7 tháng đầu năm 2012, một số nhiệm vụ, giải pháp cần tạp trung chỉ đạo trong thời gian tới và một số ý kiến phát biều của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo một số huyện. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo đã kết luận và giao nhiệm vụ như sau:

    - Các huyện cần chú trọng công tác thú y cơ sở, phải quản lý tốt đội ngũ thú y cơ sở, đặc biệt là các thú y hành nghề tự do

    - Tăng cường công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương: phân công nhiệm vụ từng lãnh đạo huyện, từng thành viên ban chỉ đạo bán sát các xã, chỉ đạo chính quyền cấp xã vào cuộc triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

    - Từng xã thành lập đội ngũ chuyên phụ trách công tác tiêu hủy được tập huấn kỹ thuật, trang bị bảo hộ đảm bảo việc tiêu hủy đúng quy trình kỹ thuật và vệ sinh phòng dịch

    - Đề nghị các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện, phân công lãnh đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các xã thống kê các hộ chăn nuôi, tổ chức ký cam kết chăn nuôi an toàn tới từng hộ chăn nuôi.

    - Đối với các xã đã có dịch bắt buộc các hộ chăn nuôi phải nuôi nhốt, tăng cường công tác tiêu độc khử trùng bằng thuốc sát trùng và đặc biệt là vôi bột

    - Sở y tế chỉ đạo cơ quan y tế dự phòng các cấp tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh; cử cán bộ tham gia công tác tiêu hủy để hướng dẫn, bảo vệ sức khỏe cán bộ tham gia chống dịch và nhân dân trong vùng dịch. Tuyên truyền để người dân không chủ quan, chủ động chòng chống dịch lây sang người.

    - Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền

    - Thành viên Ban chỉ đạo chủ động kiểm tra địa bàn được phân công để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

    - Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền và tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch.

    - Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các ngành, các huyện tổ chức phòng, chống dịch; chỉ đạo công tác tiêm phòng vụ Thu đạt kết quả cao.
                                      Nguyễn Trọng Tấn - Phòng Chăn nuôi