Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm. Triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
16:55' 9/7/2012


    Ngày 03/7/2012, Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm và triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Lê Xuân Thủy- Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Về dự có các đ/c Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng ban, thủ trưởng các đơn vị HCSN thuộc Sở, lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT, các Công ty TNHH 1 TV KTCTTL các huyện, thành phố, các công ty TNHH 1 TV Nông nghiệp Rạng Đông, Bạch Long.

    6 tháng đầu năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh; các cơ quan đơn vị trong toàn ngành đã đề cao trách nhiệm, tham mưu và triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác được giao góp phần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như:

    - Sản xuất vụ xuân: đã thu hoạch 100% DT. Năng suất đạt 69 tạ/ha, là vụ xuân được mùa nhất trong 5 năm gần đây.

    Đã phối hợp triển khai thí điểm BHNN đối với cây lúa giai đoạn 2011 – 2013 tại 3 huyện Hải Hậu, Trực Ninh, Vụ Bản, đẩy nhanh tiến độ ký kết các hợp đồng bảo hiểm với nông dân. Đến nay đã tổ chức ký HĐBH cho 12.982 hộ trồng lúa.

    - Đã trồng được 500.000 cây phân tán các loại, 100%KH. Hoàn thành 100% dự án rừng phòng hộ ven biển 2012. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các vi phạm về luật BVPTR.

    - Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm: Dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 4 hộ chăn nuôi gà, vịt, số gia cầm chết và tiêu hủy là 4.524 con.  Lở mồm long móng xảy ra tại 31 hộ chăn nuôi lợn, số lợn chết, tiêu hủy là 25 con. Dịch Tai xanh xảy ra tại 4 xã, thị trấn của huyện Ý Yên, số lợn tiêu hủy là 254 con, trọng lượng 8.474 kg. Ngành Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, khống chế kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

    - Sản xuất giống, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản phát triển khá: thu hoạch được 46.884 tấn thuỷ sản các loại, trong đó nuôi mặn lợ 13.074 tấn, nước ngọt 14.028 tấn. Sản lượng khai thác ước đạt 19.782 tấn thuỷ sản các loại, trong đó khai thác mặn lợ 18.895 tấn, khai thác nội địa 887 tấn.

    - Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai và đã đạt được 1 số kết quả bước đầu; thu hút được đầu tư của doanh nghiệp vào xây dựng và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn

    - Công tác thuỷ nông: Hoàn thành chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng lấy nước phục vụ sản xuất theo đúng kế hoạch, điều tiết nước và tạo đủ nguồn cho các vùng khó khăn; úng, hạn chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi.

    - Công tác quản lý Đê điều và xây dựng cơ bản được tăng cường, không để xảy ra các sự cố về đê điều. Tiếp tục triển khai các dự án do Ngành quản lý đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đáp ứng tốt công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai.

    - Công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ KHKT được triển khai ngay từ đầu năm. Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản ở các địa phương.

    - Tổ chức tốt các cuộc thanh tra về VSATTP; chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón vụ xuân 2012.

    Tóm lại, 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh; các cơ quan đơn vị trong toàn ngành đã đề cao trách nhiệm, tham mưu và triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác được giao góp phần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như: hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, chăm sóc và bảo vệ tốt lúa và cây màu xuân; công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, khống chế kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng; sản xuất giống, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản phát triển khá; chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai và đã đạt được 1 số kết quả bước đầu; công tác quản lý các dự án đầu tư được tăng cường góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành và của Tỉnh.

    Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng chí Lê Xuân Thủy đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành.  Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế  cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.

    Đối với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, đ/c Giám đốc Sở đề nghị các phòng ban, đơn vị trong ngành thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    - Tiếp tục tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa vơi tinh thần “càng nhanh, càng sớm, càng tốt”. Tập trung gieo cấy các trà lúa sớm, hạn chế các trà lúa muộn, sử dụng các giống lúa ngắn ngày, ít nhiễm sâu bệnh nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sâu bệnh và thiên tai cuối vụ. Phát triển nhanh các mô hình sản xuất hàng hóa “cánh đồng mẫu lớn” và mô hình sản xuất nông sản sạch, an toàn...

    - Thực hiện tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất với phương châm phòng chống úng là chính. Chủ động tiêu rút nước đệm khi có dự báo thời tiết xấu. Tập trung hoàn thành tu bổ, sửa chữa thiết bị, máy móc, đảm bảo vận hành tốt phục vụ sản xuất ngay từ đầu vụ. Phối hợp kiểm tra giải tỏa các vi phạm, khơi thông dòng chảy xong trước mùa mưa lũ.

    - Tiếp tục phối hợp với công ty Bảo Minh và các huyện tham gia thí điểm bảo hiểm triển khai, đánh giá kết quả thí điểm BH.

    - Tiếp tục triển khai chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2012.

    - Tăng cường công tác quản lý, giám sát, phát hiện dịch bệnh tới tận các hộ chăn nuôi. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm.

    - Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác sản xuất, cung ứng giống TS và khai thác thủy sản năm 2012.

    - Triển khai toàn diện việc thực hiện Đề án xây dựng NTM ở các xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015.

    - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp tập trung lực lượng, phương tiện thi công các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng,

    - Duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn về đê điều, thuỷ lợi trong mùa lũ bão.

    - Chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự trữ PCLB. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Đê điều.

    - Tiếp tục tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, thuốc thú y và giống cây trồng vụ mùa, vụ đông. Quản lý chặt chẽ hơn nữa về an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

    - Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi tiêu của các đơn vị trong Ngành, kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của một số đơn vị thuộc Sở, thực hiện tốt chế độ nâng lương, Bảo hiểm xã hội, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho cán bộ, công chức.

    - Phối hợp với các ngành triển khai tốt các hoạt động Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định.

    Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, đề nghị các phòng, ban, đơn vị có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Phát động phong trào thi đua mạnh mẽ, liên tục trong toàn ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012./.

                                                                              Trần Hữu Phát – Phòng KHTC       

Các tin trước
Các tin tiếp