Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2012. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2012
15:59' 17/6/2012

    Chiều ngày 30/3/2012, tại Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Thủy- Giám đốc Sở, Ngành Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2012 và Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2012. Về dự có các đ/c Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, thủ trưởng các đơn vị HCSN thuộc Sở.      Quý I năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh; các cơ quan đơn vị trong toàn ngành đã đề cao trách nhiệm, tham mưu và triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác được giao góp phần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như:

      - Hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất (được 77.800 ha, đạt 99,6%CK), triển khai chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích lúa và cây màu xuân (12.593 ha cây màu, đạt 95%KH). Đến nay, toàn tỉnh chăm sóc đợt 2 là 54.030 ha, đạt 70%DT. Nhìn chung lúa và cây màu xuân sinh trưởng và phát triển tốt, lúa xuân bắt đầu bước vào thời kỳ đẻ nhánh rộ.

      Đã phối hợp triển khai thí điểm BHNN đối với cây lúa giai đoạn 2011 – 2013 tại 3 huyện Hải Hậu, Trực Ninh, Vụ Bản, đẩy nhanh tiến độ ký kết các hợp đồng bảo hiểm với nông dân.

      - Đã trồng được 500.000 cây phân tán các loại, 100%KH. Đang triển khai trồng rừng phòng hộ ven biển vụ xuân 2012. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các vi phạm về luật BVPTR.

      - Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm: Trong tháng 2 và tháng 3 đã phát sinh 10 ổ dịch LMLM tại 7 huyện với trên 156 con lợn mắc bệnh và dịch cúm A H5N1 trên đàn vịt 180 con tại thôn Phù Đô, xã Yên Thắng - Ý Yên. Ngành Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, khống chế kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

      - Sản xuất giống, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản phát triển khá: thu hoạch được 8.971 tấn thuỷ sản các loại, trong đó nuôi mặn lợ 3.623 tấn, nước ngọt 5.348 tấn. Sản lượng khai thác ước đạt 7.880 tấn thuỷ sản các loại, trong đó khai thác mặn lợ 7.487 tấn, khai thác nội địa 393 tấn.

      - Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai và đã đạt được 1 số kết quả bước đầu; thu hút được đầu tư của doanh nghiệp vào xây dựng và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn

      - Công tác thuỷ nông: Hoàn thành chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng và lấy nước phục vụ sản xuất theo đúng kế hoạch, điều tiết nước và tạo đủ nguồn cho các vùng khó khăn; úng, hạn chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi.

      - Công tác quản lý Đê điều và xây dựng cơ bản được tăng cường, không để xảy ra các sự cố về đê điều. Tiếp tục triển khai các dự án do Ngành quản lý đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đáp ứng tốt công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai.

      - Công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ KHKT được triển khai ngay từ đầu năm. Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản ở các địa phương.

      - Tổ chức tốt các cuộc thanh tra về VSATTP; chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón vụ xuân 2012.

      Tóm lại, quý I năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh; các cơ quan đơn vị trong toàn ngành đã đề cao trách nhiệm, tham mưu và triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác được giao góp phần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như: hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, chăm sóc và bảo vệ tốt lúa và cây màu xuân; công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, khống chế kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng; sản xuất giống, nuôi trồng và khai thác thuỷ sản phát triển khá; chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai và đã đạt được 1 số kết quả bước đầu; công tác quản lý các dự án đầu tư được tăng cường góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành và của Tỉnh.

      Với những kết quả đã đạt được trong quý I năm 2012, đồng chí Lê Xuân Thủy đã biều dương sự nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.

      Đối với chương trình công tác quý II năm 2012, đ/c Giám đốc Sở đề nghị các phòng ban, đơn vị trong ngành thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      - Tiếp tục tập trung đôn đốc làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu xuân. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tổ chức tốt các các điểm tình báo sâu bệnh. Làm tốt công tác dự tính, dự báo, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng, không để phát sinh, lây lan trên diện rộng. Trên lúa tập trung phòng trừ các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ (lứa 2, 3), rầy (lứa 2,3), sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...

      - Đảm bảo đủ nước phục vụ chăm sóc cho cây trồng, đặc biệt là giai đoạn lúa trỗ bông. Tạo đủ nguồn nước để chống hạn đầu vụ và có biện pháp phòng úng cuối vụ.

      - Xây dựng kế hoạch, giải pháp và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa.

      - Tiếp tục phối hợp với công ty Bảo Minh và các huyện tham gia thí điểm bảo hiểm đánh giá kết quả triển khai thí điểm BH.

      - Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2012.

      - Tăng cường công tác quản lý, giám sát, phát hiện dịch bệnh tới tận các hộ chăn nuôi. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc, gia cầm.

     - Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác sản xuất, cung ứng giống TS và khai thác thủy sản năm 2012.

      - Triển khai toàn diện việc thực hiện Đề án xây dựng NTM ở các xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015.

     - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp tập trung lực lượng, phương tiện thi công các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng,

      - Duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn về đê điều, thuỷ lợi trong mùa lũ bão.

      - Chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự trữ PCLB. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Đê điều.

      - Tiếp tục tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, thuốc thú y và giống cây trồng vụ mùa. Phối hợp với Thanh tra Tỉnh tổ chức thanh tra Phòng chống lụt bão năm 2012. Quản lý chặt chẽ hơn nữa về an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

      - Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi tiêu của các đơn vị trong Ngành, kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của một số đơn vị thuộc Sở, thực hiện tốt chế độ nâng lương, Bảo hiểm xã hội, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho cán bộ, công chức. Triển khai xét tuyển viên chức năm 2012.

      - Phối hợp với các ngành triển khai tốt các hoạt động Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định.

      Phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I, trên cơ sở nhiệm vụ quý II và cả năm 2012, đề nghị các phòng, ban, đơn vị có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Phát động phong trào thi đua mạnh mẽ, liên tục trong toàn ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ quý II và cả năm 2012./.

                                                                                         Nguyễn Sinh Tiến – Phòng KHTC